Vedení firmy
Milan Bechyně
Lucie Čemanová
Chomutov, Jirkov, Kadaň
Marta Koutská
Klášterec nad Ohří, Kadaň
Jana Naučová

O firmě

Odborní pracovníci naší firmy mají více než třicetiletou praxi v oboru a mají řádné osvědčení o odborné způsobilosti k výkonu DDD a firma má povolení Krajské veterinární správy k výkonu veterinární asanační činnosti.

Firma a naši zaměstnanci Vám zabezpečí vhodné provedení dezinsekce, deratizace nebo dezinfekce a to tím, že použije vhodný nástrahový nebo postřikový materiál, vyhotoví záznam o provedení, který obsahuje datum, použitý materiál, množství, datum opakované kontroly, označení místa výstražnými nálepkami, předá bezpečnostní listy použitého materiálu a předá protokol o provedení práce.