Čmelíci

Roztoč napadající drůbež a ptáky obecně. Čmelík je velký asi 0,6mm a má šedou až červenou barvu.

Přes den je většinou schovaný v různých škvírách a trhlinách a v noci napadá drůbež a saje na nich krev. Při silném přemnožení může výrazně snížit snůšku vajec, ale může způsobovat stres ptákům a ti v jeho důsledku potom uhynou. Čmelíci mohou přežívat dlouho dobu, uvádí se až rok v neobydlených kurnících. Krmí se obvykle 1-2 hodiny a potom se samice odebere do úkrytu, kde provádí páření, nebo snůšku vajíček. V závislosti na počasí se mohou larvy objevovat již za tři dny po nakladení vajec. Celý proces od vejce k dospělci je velmi rychlý cca 1 týden a celý proces se opakuje. Je proto dobré kontrolovat průběžně chov drůbeže, nebo ptáků a při zjištění příznaků výskytu čmelíků provést desinsekci, protože může velmi rychle dojít k přemnožení parazitů, které může chov vážně ohrozit.
Vyjímečně může přecházet i na člověka, a mohou se vyskytnout alergické reakce na kousnutí.