Vedení firmy
Milan Bechyně
Lucie Čemanová
Chomutov, Jirkov, Kadaň
Marta Koutská
Klášterec nad Ohří, Kadaň
Jana Naučová

Úvodem

Vážený pane, vážená paní.

Dovolujeme si Vám nabídnout služby v oboru DDD, které provádíme v bytové zástavbě měst a obcí.

Specializujeme se zejména na hubení štěnic, švábů a vos, sršňů.

Více informací o hudení štěnic.

Více informací o hudení vos a sršňů.

Služby v oboru Deratizace

Likvidace nežádoucích hlodavců.
Potkani, myš domácí, krysa. Likvidaci provádíme takovým způsobem, který v žádném případě neohrozí ostatní, tzv. necílové druhy - domácí zvířata. Používáme kvalitní a účinné deratizační nástrahy nebo odchytové pasti.

Služby v oboru Dezinsekce

Likvidace nežádoucího lezoucího a létajícího hmyzu.
Štěnice, švábi, mravenci, rusi, blechy, mouchy, komáři, moli, pavouci, vosy apod. Likvidace provádíme takovým způsobem a přípravky, že není ohroženo ani zhoršeno životní prostředí v bytech a ostatních ošetřených prostorech. Používáme kvalitních, moderních přípravků které jsou bez zápachu, nezanechávají skvrny na ošetřených plochách a jsou bezpečné pro lidský organismus.

Služby v oboru Dezinfekce

Ošetření objektů po výskytu infekčních onemocnění, ošetření provozoven veřejného stravování a prodejen potravin, likvidace škodlivých hub a plísní na objektech nebo nábytku.
Provádíme přípravky s vysokou účinností. Jejich aplikace je prováděna šetrně s maximálním ohledem na okolní životní prostředí.

O firmě

Odborní pracovníci naší firmy mají řádné osvědčení o odborné způsobilosti k výkonu DDD a firma má povolení Krajské veterinární správy k výkonu veterinární asanační činnosti. Zaměstnanci mají více jak dvacetiletou praxi v oboru.

Firma a naši zaměstnanci Vám zabezpečí vhodné provedení dezinsekce, deratizace nebo dezinfekce a to tím, že použije vhodný nástrahový nebo postřikový materiál, vyhotoví záznam o provedení, který obsahuje datum, použitý materiál, množství, datum opakované kontroly, označení místa výstražnými nálepkami, předá bezpečnostní listy použitého materiálu a předá protokol o provedení práce.