Vedení firmy
Milan Bechyně
602 932 515
Lucie Čemanová
603 108 141
Chomutov, Jirkov, Kadaň
Marta Koutská
724 201 983
Klášterec nad Ohří, Kadaň
Jana Naučová
724 201 406

Úvodem

Vážený pane, vážená paní.

Dovolujeme si Vám nabídnout služby v oboru DDD, které provádíme v bytové zástavbě měst a obcí.

Specializujeme se zejména na hubení štěnic, švábů a vos, sršňů.

Více informací o hudení štěnic.

Více informací o hudení vos a sršňů.

Služby v oboru Deratizace

Likvidace nežádoucích hlodavců.
Potkani, myš domácí, krysa. Likvidaci provádíme takovým způsobem, který v žádném případě neohrozí ostatní, tzv. necílové druhy - domácí zvířata. Používáme kvalitní a účinné deratizační nástrahy nebo odchytové pasti.

Služby v oboru Dezinsekce

Likvidace nežádoucího lezoucího a létajícího hmyzu.
Štěnice, švábi, mravenci, rusi, blechy, mouchy, komáři, moli, pavouci, vosy apod. Likvidace provádíme takovým způsobem a přípravky, že není ohroženo ani zhoršeno životní prostředí v bytech a ostatních ošetřených prostorech. Používáme kvalitních, moderních přípravků které jsou bez zápachu, nezanechávají skvrny na ošetřených plochách a jsou bezpečné pro lidský organismus.

Služby v oboru Dezinfekce

Ošetření objektů po výskytu infekčních onemocnění, ošetření provozoven veřejného stravování a prodejen potravin, likvidace škodlivých hub a plísní na objektech nebo nábytku.
Provádíme přípravky s vysokou účinností. Jejich aplikace je prováděna šetrně s maximálním ohledem na okolní životní prostředí.

O firmě

Odborní pracovníci naší firmy mají řádné osvědčení o odborné způsobilosti k výkonu DDD a firma má povolení Krajské veterinární správy k výkonu veterinární asanační činnosti. Zaměstnanci mají více jak dvacetiletou praxi v oboru.

Firma a naši zaměstnanci Vám zabezpečí vhodné provedení dezinsekce, deratizace nebo dezinfekce a to tím, že použije vhodný nástrahový nebo postřikový materiál, vyhotoví záznam o provedení, který obsahuje datum, použitý materiál, množství, datum opakované kontroly, označení místa výstražnými nálepkami, předá bezpečnostní listy použitého materiálu a předá protokol o provedení práce.