Likvidace nežádoucího lezoucího a létajícího hmyzu.

 • Štěnice
 • Mravenci Farao
 • Šváb Rus
 • Šváb hnědopásý
 • Blecha
 • Kožojed
 • Moucha domácí
 • Komár
 • Mol
 • Pavouk
 • Vosa
 • a podobné

Likvidaci provádíme takovým způsobem a testovanými přípravky, že není ohroženo ani zhoršeno životní prostředí v bytech a ostatních ošetřených prostorech. Používáme kvalitních, moderních přípravků které jsou bez zápachu, nezanechávají skvrny na ošetřených plochách a jsou bezpečné pro lidský organismus.