Koutule

Drobný, 2-3mm dlouhý, ochlupený hmyz, který patří mezi mouchy.

Vývoj koutulí probíhá pouze na velmi vlhkých místech, kde je země znečištěna rozkládajícím se rostlinným materiálem, uvnitř budov jsou líhniště např. ve splaškové vodě, ve stojaté vodě unikající z kanalizace apod.

koutule_2