Mouchy

Mouchy domácí jsou hlavními přenašeči chorob a mohou infikovat jakýkoliv prostor. Přitahují je všechny druhy potravy, od lidského jídla, krmiva mazlíčků a zvířat až po potravinový odpad a dokonce fekálie. Objevení dospělé mouchy je obvykle nejčastější známka jejich aktivity a potencionálního problému.

Mouchy domácí jsou schopné rychle dospět od vajíčka k dospělému jedinci. Rozmnožují se ve vlhké rozkládající se rostlinné hmotě, například nezakrytý odpadkový koš nebo krmivo pro mazlíčky.


  • Vejce snáší ve snůškách o 120 až 150 kusech a líhnou se mezi 8-72 hodinami.
  • Ve stádiu larvy trvá zhruba 3-60 dnů, než moucha domácí dospěje.
  • V kukle dozrávají 3-28 dní.