Mravenci

Mravenec Farao (světle hnědý) zvyšuje svoji aktivitu v topné sezoně, kdy má příhodné podmínky k rozmnožování. Hnízda zakládá na skrytých místech ve stoupačkách domu. Do domu se dostává prostřednictvím potravin.

Postup likvidace mravenců Farao musí vycházet z konkrétní situace. Může být použita nástrahová pasta, postřik insekticidním přípravkem nebo kombinace těchto postupů.

Při zásahu je nutná spolupráce s uživateli bytů – provádění důkladných úklidů v místech výskytu – odstranění potravy pro mravence.

mravenec faraon

Mravenec černý se vyskytuje v domech v období březen – červenec. Jedná se o mravence, který hnízdí ve venkovním prostředí a v domech vyhledává vodu a potravu. Mravenec černý působí v bytech škody tím, že znehodnocují potraviny.

Postup likvidace těchto mravenců spočívá v důkladných bariérových postřicích všech vstupních otvorů do budovy a zasažených místností.

mravenec cerny