Pavouci

Vnější omítky budov osídlené pavouky lze ošetřit postřikem reziduálně působícího insekticidů. Zabránit pavoukům a jejich kořisti v pronikání do budov pomocí utěsnění štěrbin a prasklin a instalací síťování na okna a dveře.

Zadeček obsahuje snovací žlázy, které vytváří vlákna pavučin.

Potrava převážně hmyz.

Pravděpodobnost, že bude v ČR člověk kousnut nebezpečným pavoukem, je malá.