Štěnice

Štěnice jsou v posledních letech hmyzem, který se nejvíce vyskytuje v bytové zástavbě a ubytovacích zařízeních. Lze vyhubit, ale je to náročná akce, protože celoevropsky vykazují vysokou rezistenci na pyretroidy, které jsou účinnou služkou běžně dostupných insekticidních přípravků. Svépomocné hubení v jednotlivých bytech není účinné. Má za následek rozehnání štěnic do okolních bytů a další zvýšení jejich rezistence na insekticidní přípravky.

 

Jejich migrace je umožněna turistickým ruchem, kdy se oplodněné samice ukrývají v lemech cestovních tašek, oblečení, batohů a kufrů.

Další migrační cestou je koupě, darování nebo sběr použitého nábytku a elektroniky pocházející z problémových lokalit, a skladování takového nábytku ve společných prostorách domu.

V bytovém domě se štěnice šíří přes okna, chodby nebo podle domovních stoupaček, topení, vody a plynu.

Štěnice se vyhýbají světlu a většinu času tráví v úkrytech cca 1 – 2 metry od lůžka. V příznivých podmínkách je jejich generační cyklus třicet dva dní. V nepříznivých podmínkách (nízká teplota a nedostatek potravy) dokáží přežít i šest měsíců bez potravy. Přežijí rozmezí teplot od -16 do +40 °C.

Štěnice tvarem oválná, velikostí od 1 mm do 4 mm, barvou červenohnědá podle stáří od světlé po tmavou. Svoji oběť vyhledává podle teploty, vlhka a odéru. Napadá ty části těla, které jsou při spánku odkryté. Reakce těla je dost podobná kopřivce, je to alergická reakce na znecitlivující látky, které štěnice vypouští do místa vpichu. Reakce se projevuje cca 30 dní po napadení štěnicí. V těžších případech může nastat nekróza kůže. Někteří lidé nejsou na štěnici alergičtí a proto je nezaznamenají. Závažná onemocnění, tak jako klíšťata, štěnice nepřenášejí.

V bytech se usídlují převážně v lůžku v lemech matrací v jejich konstrukci včetně pružin matrací, nebo ve škvírách konstrukce lůžka. Dalším místem úkrytů štěnic jsou: povlečení postelí, pod tapetami, koberci a podlahovými lištami nebo dřevěné nohy nábytku, obrazů, hodin a elektropřístrojů do vzdálenosti do 6 až 10 metrů od lůžka. Tyto místa lze rozpoznat podle zbytku trusu (drobné tečky červeno hnědé barvy).

bed, sleep, night-4183710.jpg

Zákrok proti štěnicím má několik etap a při každé je nutná spolupráce s uživatelem bytu:

 1. Seznámit obyvatele domu se zjištěným výskytem štěnic v domě a vyzvat je k součinnosti na provedení účinného zásahu proti štěnicím.
 2. Důkladný úklid bytu který spočívá ve vysátí všech dostupných míst předpokládaného výskytu štěnic, hlavně rozložené konstrukce lůžek a lemů čalounění. Při tomto úklidu zjistit výskyt štěnic nebo jejich hnízda. Místo uhnízdění štěnic je poznatelné podle červenohnědých stop trusu. Sáček z vysavače nevyhazovat do kontejneru, ale je nutné zavázat sáček do igelitové tašky a dát zmrazit do mrazničky pod -16 °C . Nebo, když je možné sáček spálit.
 3. Ložní prádlo a povlečení vyprat při teplotě 60 °C a tento postup opakovat v týdenních intervalech minimálně po dobu dva měsíce. Tímto postupem se přeruší líhnutí nakladených vajíček.
 4. Zajistit odborné ošetření bytu účinným dezinsekčním přípravkem.
  Plynování nebo použití ULV aerosolu je v případě masivního zamoření štěnicí účinné jako doplňkový zásah k postřiku.
 5. Po provedení dezinsekce štěnice ještě několik dní přežívají a jsou viditelné i ve dne.
 6. Po cca. třech týdnech je nutné dezinsekci opakovat, aby došlo v vyhubení nově odlíhnutých jedinců, a to i v případě že již není zaznamenán výskyt štěnic v bytě.
 7. V panelovém domě je též nutné dezinsekcí ošetřit byty propojené společnou stoupačkou s postiženým bytem – minimálně sousední byty – a to i v případě, že výskyt štěnic ta ještě nebyl zaznamenán. První příznaky jsou obyvateli zjišťovány cca po jednom měsíci od výskytu štěnic a to již v důsledku generačního cyklu došlo k migraci štěnic do okolí. V případě, že nedošlo k ošetření okolních bytů se štěnice mohou po třech měsících (doba účinnosti přípravku) vrátit.
 8. V některých případech je nutné dezinsekci opakovat již po týdnu, případně ošetřit místa, která byla při prvním ošetření nedostupná.
 9. V průběhu provádění dezinsekce je nutné, aby ke spaní byla používána již ošetřená lůžka, protože při změně místa pro spaní se štěnice přesunou k novému neošetřenému lůžku a zásah není plně účinný.
 10. V případě, že se uživatel rozhodne postižený nábytek odstranit, je nutné zajistit jeho odvoz přímo na skládku. Když bude nábytek vyhozen pouze před dům, štěnice se v krátké době vrátí zpět do domu a nebo si nábytek odveze někdo ze sousedství a…?

Boj se štěnicí je náročný a je nutné reagovat na konkrétní situaci. V této informaci nelze postihnou všechny varianty zásahu.

Ve většině případů se majitel nebo správce domu rozhodne o provedení dezinsekce ve všech bytech propojených stoupačkami. Pouze v tomto případě je možné zaručit, že se štěnice v krátké době opět nevrátí.

Ceny za dezinsekci: Pro stanovení ceny je nutná konzultace s uživatelem a prohlídka místa.

Jako doplňkovou službu nabízíme ošetření konstrukce lůžek a matrací tlakovou párou. Působením teploty nad 60 °C jsou zničena nakladená vajíčka štěnic a proto není potřeba tento nábytek likvidovat.