Švábi

Švábovitý hmyz – šváb Rus – šváb Hnědopásý – je světloplachý a svá hnízda má na skrytých místech domu (stoupačky, elektronika, el. zásuvky apod.) Je zjistitelný při náhlém rozsvícení, kdy začne prchat do úkrytu. Vyskytuje se tam, kde má potravu tj. kuchyně nebo sklady potravin. Do bytů se dostává prostřednictvím potravin, které jsou kontaminována vajíčky. Pro lidi je nebezpečný tím, že na potraviny může přenášet zárodky infekčních nemocí. V současné době je zaznamenána jejich rezistence na pyretroidy.

šváb

Postup likvidace švábů musí vycházet z konkrétní situace. Může být použita nástrahová pasta, postřik insekticidní přípravkem nebo kombinace těchto postupů. V průběhu zásahu je výskyt švábů monitorován pomocí lepových pasů a podle jejich vyhodnocení se provádí opakované ošetření.

 

Při zásahu je nutná spolupráce s uživateli bytů – provádění důkladných úklidů v místech výskytu – odstranění potravy pro šváby.