Vosy a sršně

Vosy instalují svá hnízda v dutinách staveb, stromů nebo v půdním prostředí. Pro lidi je nebezpečné jejich bodnutí, které může vyvolat prudké alergické reakce.

vosa

Na jaře mladá královna oplozená v předcházejícím roce, sama vytvoří prvních několik larválních buněk (komůrek), do nich naklade vajíčka. 

Prvé vylíhlé dělnice převezmou péči o larvy, královnu a stavbu hnízda, které celé léto rozšiřují. Larvy jsou krmeny hmyzem, který loví dělnice. 

Hnízdo vos je tvořeno papírovitou hmotou z rozkousaného dřeva, kterou vytvářejí dělnice. 

 

Vosy lze vyhubit pomocí přístroje, který pod tlakem 4 ATM. aplikuje insekticidní prášek do hnízda. Tato metoda je 100% účinná, nepoškozuje konstrukce budov a trvale zlikviduje vosy v ošetřeném prostoru.