Zavíječi

Zavíječ moučný

 • V teplých budovách 2-3 generace za rok
 • Vajíčka jsou kladena volně do mouky, otrub, ovesných vloček atd.
 • Lepivé pavučiny larev působí nalepení mouky do hroznů a provazců.
 • Znečištění potravinových produktů výkaly a pavučinami.
 • Zavíječ paprikový
  • Od vajíčka po dospělce nejméně 1 rok v závislosti na teplotě.
  • Vajíčka jsou kladena do potravin.
  • Znehodnocení potravin výkaly a zámotky.